Back

Kerro mielipiteesi miten tulisi parantaa pienten yritysten alv-menettelyä

Kerro mielipiteesi miten tulisi parantaa pienten yritysten alv-menettelyä
01-06-2016 - 15-06-2016


Euroopan komissio selvittää pk-yritysten näkemyksiä siitä, miten arvonlisäverodirektiivin mukaiset pieniin yrityksiin sovellettavat erityisjärjestelmät toimivat, ja miten niitä voitaisiin parantaa. Vastaamalla kyselyyn edustamallasi yrityksellä on tilaisuus antaa arvokas panoksensa pienten yritysten arvonlisäverokohtelua koskevan EU:n tulevan lainsäädäntöaloitteen laatimiseen ja vaikuttaa sen sisältöön.

Taustaa: Arvonlisäverodirektiivin 2006/112/EY 281–292 artiklassa vahvistetaan jo lähes 40 vuotta voimassa ollut pienten yritysten erityisjärjestelmä, joka sisältää arvonlisäverotusta ja veron kantoa koskevat yksinkertaistetut menettelyt sekä verovapautukset tai asteittaiset verohelpotukset. Komissio valmistelee kattavaa pk-yritysten toimintaympäristön yksinkertaistamispakettia, jonka avulla pyritään vähentämään hallinnollista rasitetta ja edistämään yritysten kasvulle ja rajat ylittävän kaupan vilkastumiselle otollisten olosuhteiden aikaansaamista. Uudelleentarkastelussa käsitellään sekä vapautusta arvonlisäverosta että mahdollisia toimenpiteitä arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistamiseksi. Tarkastelun perusteella tehdään todennäköisesti ehdotus uusista lainsäädäntötoimista. Komission ehdotus annettaneen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Helsingin seudun kauppakamarissa toimiva Enterprise Europe Network –yksikkö välittää tiedot luottamuksellisesti ja nimettöminä Euroopan komissiolle, ellei vastaaja täydennä henkilötietoja kommenttikenttään.

Yrityksen toimitusjohtaja, talousjohtaja, talouspäälliikö tai pääkirjanpitäjä lienee sopivin vastaaja, ja vastaamiseen kulunee aikaa enintään 10 minuuttia. Toivomme vastauksia 15.6. mennessä.

Linkki kyselyyn 
Lisätietoja: päällikkö Maija Kärkäs, maija.karkas@chamber.fi tai 09 228601.