Back

Kysely pk-yrityksille, jotka myyvät tavaroita ja palveluja kuluttajille

Kysely pk-yrityksille, jotka myyvät tavaroita ja palveluja kuluttajille
12-09-2017 - 21-09-2017

Enterprise Europe Network -verkostolla on tällä hetkellä käynnissä Euroopan komission sisämarkkinoihin ja EU-lainsäädäntöön liittyvä kysely, johon toivomme yritysten vastaavan. Kysely selvittää pk-yritysten näkemyksiä siitä, mitä vaikutuksia suunnitelluilla kuluttajien oikeuksia koskevilla lakimuutoksilla mahdollisesti on pk-yrityksiin, jotka myyvät tavaroita tai palveluja kuluttajille Euroopassa. – vastaa to 21.9. mennessä.

Vastaamisen helpottamiseksi kysely on laadittu siten, että voit vastata joko kyselyn kaikkiin osiin tai niihin osiin, joita pidät yrityksesi kannalta tärkeimpinä. Vastaukset annetaan nimettömänä.

Linkki kyselyyn: https://my.surveypal.com/pk-yrityspaneelin-kuuleminen


Lisätietoja kyselystä: Markus Ranne, Finpro, markus.ranne@finpro.fi, +358 40 343 3453.

Enterprise Europe Network välittää Euroopan komissiolle tietoa ongelmista, joita yritykset kohtaavat sisämarkkinoilla toimiessaan. Verkostomme raportoi yritysten ongelmatilanteista komissiolle ilman, että vaikeuksia kohdanneet yritykset ovat tunnistettavissa. Tämän toiminnan tavoitteena on yksinkertaistaa ja parantaa sisämarkkinalainsäädäntöä. Tarkoituksena on varmistaa, että tulevissa poliittisissa päätöksissä voitaisiin ottaa aiempaa paremmin huomioon sisämarkkinoilla toimivien yritysten käytännön kokemukset.

Enterprise Europe Network palveluja tarjoavat Suomessa Finpro, Helsingin seudun kauppakamari ja Turku Science Park. Lisätietoja Enterprise Europe Network -verkostosta: http://www.enterpriseeurope.fi/fi/etusivu

Yhteydenotot sisämarkkinaongelmissa ja lisätietoja SME Feedback palvelusta:
Maija Kärkäs, Helsingin seudun kauppakamari, een@chamber.fi, +358 9 2286 0301
Markus Ranne, Finpro, markus.ranne@finpro.fi, +358 40 343 3453


Kiitos kun osallistut ja vaikutat!