Back

Suomalainen tuulivoima purjehtii uusille markkinoille

Suomalainen tuulivoima purjehtii uusille markkinoille
16-10-2017

Suomalainen meriteknologiayritys Norsepower on kehittänyt suurille aluksille tarkoitetun, tuulivoimaa hyödyntävän järjestelmän, joka parantaa alusten polttoainetehokkuutta. Suotuisissa tuuliolosuhteissa yrityksen kehittämät roottoripurjeet mahdollistavat alusten koneiden käyttämisen tavallista pienemmällä teholla ilman että matka-aika pitenee. Norsepower on saanut rahoitusta EU:n Horisontti pk-instrumentista, jonka avulla yritys viimeistelee, testaa ja pilotoi kehittämänsä keskikokoisen roottoripurjeen (24m korkeus x 4m halkaisija) markkinakuntoon. 

Norsepower on hyödyntänyt kansainvälisille markkinoille pääsyyn Enterprise Europe Network -verkoston palveluja ja yrityksen menestystarina sekä video on julkaistu Euroopan komission nettisivulla.

EU:n Horisontti 2020 pk-instrumenttirahoitus on tarkoitettu uusien, innovatiivisten tuotteiden tai ratkaisujen kaupallistamisen valmisteluun. Rahoitus sopii voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joilla on korkea markkina- ja kasvupotentiaali. Suomessa pk-instrumenttirahoitukseen liittyvissä kysymyksissä yrityksiä neuvoo ja tukee Tekes ja Suomen NCP:t (National Contact Point)

Lisää tietoa: