HELSINGFORSREGIONENS HANDELSKAMMARE
Kalevagatan 12
00100 Helsingfors
Tfn 09 228 601, e-post: een(at)helsinki.chamber.fi

Maija Kärkäs
Tfn (09) 2286 0301
e-post: maija.karkas(at)chamber.fi 
 

Johanna Marin-Hyppönen
Tfn (09) 2286 0306
e-post: johanna.marin-hypponen(at)chamber.fi
 

Johanna Niemistö
Tfn (09) 2286 0238
e-post: johanna.niemisto(at)chamber.fi
 

Mika Lahtinen
Tfn (09) 2286 0316
e-post: mika.lahtinen(at)chamber.fi

 

TURKU SCIENCE PARK OY
Lemminkainengatan 14-18 C
20520 Åbo
Tfn 040 719 2335, e-post: een(at)turkusciencepark.com

Timo Huttunen
Tfn 040 719 2335
e-post: timo.huttunen(at)turkusciencepark.com


Olli Mankonen
Tfn 0400 921 937
e-post: olli.mankonen(at)turkusciencepark.com

 

Juha Achrén
Tfn 040 8494 099
e-post: juha.achren(at)turkusciencepark.com

 

Mari Kivinen, (Mikkeli)
Tfn 0500 449286
e-post: mari.kivinen(at)turkusciencepark.com
 

Satu Alapiha,(Seinäjoki)
Tfn 050 383 0355
e-post: satu.alapiha(at)turkusciencepark.com
 

 

 

 

FINPRO
email: een(at)finpro.fi

Helsinki
Porkkalagatan 1, 00180 Helsinki
Tfn 040 343 3453
Markus Ranne
Tfn 040 343 3453
e-post: markus.ranne(at)finpro.fi

Ching-Yi Wang
Tfn 040 743 3658
e-post: ching-yi.wang(a)finpro.fi

Mikael Virkki
Tfn 050 310 2630
e-post: mikael.virkki(a)finpro.fi
 

Uleåborg
Sepänkatu 20, 90100 Uleåborg
Teija Pakanen
Tfn 040 835 9264
e-post: teija.pakanen(a)finpro.fi
 

Tammerfors
Kalevantie 2, 33100 Tammerfors
Hannele Halmetoja
Tfn 050 380 4814
e-post: hannele.halmetoja(at)finpro.fi
 

Maarit Vuorio
Tfn 040 584 5497
e-post: maarit.vuorio(at)finpro.fi

 

Innovationsexpert aktiviteter:
Aija Kalander
Tfn 040 555 1637
e-post: aija.kalander(at)finpro.fi

Nätverket i Finland koordineras av Finpro.